Ana Sayfa | English

ÖNEMLİ DUYURU:

Denizyolu ile taşınacak dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimi
ile ilgili SOLAS hükümleri 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Denizyolu ile taşınacak dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimi ile ilgili SOLAS hükümleri 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Denizyolu ile taşınacak dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimi ile ilgili SOLAS hükümleri 1 Temmuz 2016 tarihinden

itibaren yürürlüğe girecek.

SOLAS (Safety Of Life At Sea) 

1974 yılında kabul edilen ve denizde canlı kalabilme, can kurtarma ve emniyet ile ilgili konuları düzenleyen kuralları içeren uluslararası sözleşmedir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nun 1 Kasım 1974 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilmiş olup 25 Mayıs 1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'ın VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01.07.2016

tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir. 

Söz konusu SOLAS kuralının ülkemizde de etkin bir şekilde uygulanmasını teminen "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının

Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" 01.6.2016 tarihli Bakan Olur'u ile yayımlanmıştır.
Buna göre; Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının

hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerekmektedir. Doğrulanmış

bürüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyecektir. 

Taşıma evrakı; taşıyana gönderilen taşıma talimatının bir parçası olarak veya tartı istasyonu operatörü tarafından düzenlenen tartı fişi gibi ayrı bir

bildirim şeklinde olabilir. Taşıma evrakı gönderen veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır. 

Taşıma evrakında aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 

DOĞRULANMIŞ BRÜT AĞIRLIĞIN TESPİTİ

Doğrulanmış Brüt Ağırlığın Tespitinde kullanılabilecek yöntemler ilgili yönergenin üçüncü bölümünde anlatılmıştır. Buna göre;

1.Yöntem:

Dolu konteynerin brüt ağırlığının, söz konusu konteyner tamamen kapatılıp mühürlendikten sonra, tartılıp tespit edilerek doğrulanmasıdır.

solas_yontem_1

2. Yöntem:

Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması

yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanmasıdır. Yöntem 2'yi uygulayabilmek için yetki belgesi alınması gerekmektedir. 

solas_yontem_2

Her iki yöntemde de doğrulanmış brüt ağırlığın tespitinde kullanılacak tartı aletlerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen kriterleri

sağlayan ve Bakanlık veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından kalibrasyonu ile ağırlık doğrulaması yapılmış ve sertifikalandırılmış olması gerekliliği vurgulanmıştır.

Bununla birlikte birinci yöntemde kullanılan tartı aletlerinin 6 ayı geçmeyecek aralıklarla ve düzenli olarak kalibrasyonu ve ağırlık doğrulaması ile gerekli

sertifikalandırılması, testi ve periyodik bakımlarının yapılması ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması zorunlu kılınmıştır.

Doğrulanmış brüt ağırlığın tespitinde kullanılacak tartı aletlerinizin TÜRKAK onaylı kalibrasyon işlemleri için 0212 886 39 00 no'lu telefonumuzdan

 Akredite Kalibrasyon Laboratuvarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlgili yönerge için tıklayınız.